Đào tạo ISO 45001:2018 cho doanh nghiệp

0
99

Chứng nhận ISO 45001:2018 là một chuẩn quốc tế về Hệ thống quản lý An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp (Occupational Health and Safety Management System – OHSMS). Đây là một hệ thống quản lý được áp dụng để giúp các tổ chức nắm bắt, đánh giá và kiểm soát rủi ro liên quan đến an toàn và sức khỏe nghề nghiệp.

Có nhiều khóa học đào tạo về ISO 45001 mà bạn có thể tham gia để hiểu và triển khai chuẩn này trong tổ chức của mình. Các khóa học này thường cung cấp kiến thức về yêu cầu và quy trình thực hiện ISO 45001. Dưới đây là một số ví dụ về các khóa học liên quan đến ISO 45001:

Khóa học Giới thiệu về ISO 45001: Đây là một khóa học giới thiệu cung cấp kiến thức cơ bản về ISO 45001, bao gồm các yêu cầu và lợi ích của việc triển khai hệ thống quản lý theo chuẩn này.

Khóa học Triển khai khóa học ISO 45001:2018 là Khóa học này tập trung vào các bước và quy trình để triển khai hệ thống quản lý ISO 45001 trong tổ chức. Nó bao gồm cách xác định rủi ro, lập kế hoạch, thực hiện và kiểm tra hiệu quả của hệ thống.

Khóa học Nâng cao ISO 45001: Đây là một khóa học tiếp cận sâu hơn về ISO 45001, tập trung vào các khía cạnh phức tạp hơn của hệ thống quản lý và cách tích hợp nó vào các quy trình tổ chức hiện có.

Chứng chỉ ISO 45001: Ngoài các khóa học, bạn cũng có thể tham gia chương trình chứng chỉ ISO 45001. Chương trình này yêu cầu bạn hoàn thành các khóa học và đáp ứng các yêu cầu đánh giá để nhận được chứng chỉ ISO 45001 công nhận.

Để tìm khóa học ISO 45001, bạn có thể tìm kiếm trực tuyến hoặc liên hệ với các tổ chức đào tạo hoặc cơ quan chứng nhận uy tín trong lĩnh vực quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp.

TÌM HIỂU VỀ KHÓA HỌC NHẬN THỨC VÀ ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ ISO 45001:2018

ISO 45001 là tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp (OHSMS – Occupational Health and Safety Management System). Để thực hiện khóa đào tạo nhận thức và đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 45001, bạn có thể tham khảo các bước sau đây:

Tìm hiểu về tiêu chuẩn ISO 45001: Đầu tiên, hãy đọc và tìm hiểu về các yêu cầu, nguyên tắc và quy trình của tiêu chuẩn ISO 45001. Hiểu rõ các yếu tố quan trọng và mục tiêu của tiêu chuẩn này.

Xác định các yếu tố quan trọng: Đánh giá tình hình hiện tại của tổ chức và xác định các yếu tố quan trọng mà hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp cần tập trung. Điều này có thể bao gồm việc xác định rủi ro, quản lý sự thay đổi, thực hiện các biện pháp phòng ngừa, quản lý sự tuân thủ luật pháp liên quan và liên tục cải thiện.

Đào tạo nhân viên: Tổ chức khóa đào tạo cho nhân viên về tiêu chuẩn ISO 45001, các yêu cầu và cách triển khai hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp. Đảm bảo nhân viên hiểu rõ về vai trò và trách nhiệm của họ trong việc duy trì và cải thiện an toàn và sức khỏe nghề nghiệp.

Đánh giá nội bộ: Thực hiện đánh giá nội bộ để kiểm tra sự tuân thủ và hiệu quả của hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp. Đánh giá này có thể được thực hiện thông qua việc kiểm tra tài liệu, kiểm tra thực tế tại các công trình và trao đổi thông tin với nhân viên.

Xác định điểm mạnh và điểm yếu: Dựa trên kết quả đánh giá nội bộ, xác định các điểm mạnh và điểm yếu của hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp. Điều này giúp tổ chức hiểu rõ những khía cạnh cần cải thiện và phát triển.

Nội dung của khóa đào tạo ISO 45001:2018 thường được thiết kế để cung cấp kiến thức và kỹ năng cần thiết để triển khai và duy trì hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp theo tiêu chuẩn ISO 45001. Dưới đây là một số nội dung chính mà một khóa đào tạo ISO 45001:2018 có thể bao gồm:

Giới thiệu về tiêu chuẩn ISO 45001:

 • Lịch sử và phạm vi của tiêu chuẩn.
 • Lợi ích và giá trị của việc áp dụng tiêu chuẩn trong tổ chức.

Nguyên tắc quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp:

 • Các yếu tố quan trọng của hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp.
 • Nguyên tắc quản lý rủi ro và phòng ngừa tai nạn lao động.
 • Liên kết giữa an toàn và sức khỏe nghề nghiệp với quản lý tổ chức và hoạt động kinh doanh.

Các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 45001:

 • Xác định phạm vi, mục tiêu và cam kết của hệ thống quản lý.
 • Xác định và đánh giá rủi ro.
 • Quản lý sự thay đổi và biện pháp phòng ngừa.
 • Đảm bảo tuân thủ các quy định và luật pháp liên quan.

Quản lý thông tin và tài liệu liên quan đến an toàn và sức khỏe nghề nghiệp.

 • Đánh giá hiệu quả và liên tục cải thiện hệ thống.
 • Triển khai hệ thống quản lý ISO 45001:
 • Quá trình lập kế hoạch và triển khai hệ thống.
 • Phân công trách nhiệm và nguồn lực.
 • Thực hiện kiểm tra và đánh giá nội bộ.

KNA CERT cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp hỗ trợ tận tâm và nỗ lực vì sự phát triển Bền vững & Thịnh vượng cho doanh nghiệp. Bên cạnh đó KNA CERT có Tích hợp đa dạng dịch vụ nhằm giảm Chi phí & tăng tiện ích. Chuyên gia + 5 năm kinh nghiệm trong nghề. Chúng tôi tin tưởng sẽ trở thành người đồng hành cùng sự phát triển của doanh nghiệp bạn.

– Địa chỉ: Tầng 11, Tòa nhà Ladeco Building, 266 Đội Cấn, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội 100000

– EmaiL: salemanager@knacert.com

– Hotline: 0932211786

– website: https://knacert.com.vn/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here