Tổng hợp một số tín hiệu tay khi chạy mô tô theo đoàn

0
1514

Khi chạy mô tô theo đoàn gồm nhiều xe, việc ra ký hiệu cho những người chạy sau bằng tay rất quan trọng. Vậy những ký hiệu đó là gì ?

Người chạy trước sẽ nắm rõ tình hình hơn những người chạy sau. Vì thế việc ra tín hiệu kịp thời sẽ giúp cả đoàn luôn đảm bảo được khoảng cách an toàn, không bị bất ngờ vì khuất tầm nhìn dễ dẫn tới dồn đoàn và va chạm. Các tín hiệu tay thường sử dụng là yêu cầu giảm tốc, tăng tốc, có ổ gà phía trước, rẽ trái, rẽ phải, dừng lại hay đổ nhiên liệu,…

Dưới đây là Infographic thể hiện một số tín hiệu tay cơ bản thường được sử dụng khi chạy mô tô theo đoàn.

 

Theo Tinhte