Bảng giá xe máy Honda tháng 6/2017

  0
  298

  Tháng 6, mẫu xe của Honda Việt Nam thay đổi đáng chú ý nhất là mẫu côn tay MSX 125cc phiên bản 2017. Bảng giá xe máy Honda tháng 6/2017 đã bao gồm thuế VAT.

   

  XE SỐ:

   Wave Alpha 110cc (17,79 triệu đồng).

   Blade 110cc

  Phiên bản: tiêu chuẩn (phanh đĩa, vành nan hoa): 19,60 triệu đồng.

  Phiên bản thể thao (phanh đĩa, vành đúc): 21,10 triệu đồng.

   Wave RSX 110

   Phiên bản phanh cơ, vành nan hoa: 21,49 triệu đồng.

   Phanh đĩa vành nan hoa: 22,49 triệu đồng.

   Phiên bản phanh đĩa, vành đúc: 24,49 triệu đồng.

   Future 125cc

   Phiên bản vành nan hoa: 29,99 triệu đồng.

  Phiên bản vành đúc: 30,99 triệu đồng.

   

  XE CÔN TAY:

  Winner 150cc

   Phiên bản thể thao: 45,49 triệu đồng.

   Phiên bản cao cấp: 45,99 triệu đồng.

   MSX 125cc (49,99 triệu đồng).

   

  XE TAY GA:

  Vision 110cc (29,99 triệu đồng).

  Lead 125cc

  Phiên bản tiêu chuẩn: 37,49 triệu đồng.

   Phiên bản cao cấp: 38,49 triệu đồng.

   Air Blade

   Phiên bản thể thao: 37,99 triệu đồng.

   Phiên bản cao cấp: 39,99 triệu đồng.

   Phiên bản sơn mờ đặc biệt: 39,99 triệu đồng.

   Phiên bản sơn từ tính cao cấp: 40,99 triệu đồng.

   SH Mode

   Phiên bản tiêu chuẩn: 50,99 triệu đồng.

   Phiên bản cá tính: 51,49 triệu đồng.

   Phiên bản thời trang: 51,49 triệu đồng.

   PCX 125cc

   Phiên bản tiêu chuẩn: 51,99 triệu đồng.

   Phiên bản cao cấp: 55,49 triệu đồng).

   SH125i

   Phanh CBS: 67,99 triệu đồng.

   Phanh ABS: 75,99 triệu đồng.

   SH150i

   Phanh CBS: 81,99 triệu đồng.

   Phanh ABS: 89,99 triệu đồng.

  SH300i: 248 triệu đồng.