Album: Mitsubishi Caravan – Mirage chỉ có 4.25 lít/100 km

Hôm nay, Mitsubishi Việt Nam đã khởi động hành trình Caravan Xuyên Việt với chặng đầu tiên 100 km từ Hà Nội đi Hải Phòng. Đoàn xe Mitsubishi gồm 6 dòng xe: Mirage, Attrage, Outlander Sport, Triton, Pajero Sport, Outlander PHEV cùng tham gia vào hành trình. Trong chặng đầu tiên này, Mirage là mẫu xe được chọn để thực hiện việc đo, kiểm tra mức tiêu thụ nhiên liệu thực tế và kết quả là 4,25 lít / 100 km. Dưới đây là hình ảnh của chặng đầu tien trong hành trình xuyên Việt Mitsubishi Caravan 2015.

> Xem thêm chi tiết chặng 1 Hành trình Mitsubishi Caravan Xuyên Việt 2015 và cách đo mức tiêu hao nhiên liệu.

ZTQDA - Album: Mitsubishi Caravan - Mirage chỉ có 4.25 lít/100 km

ODOPT - Album: Mitsubishi Caravan - Mirage chỉ có 4.25 lít/100 kmSUCBU - Album: Mitsubishi Caravan - Mirage chỉ có 4.25 lít/100 kmBZHBR - Album: Mitsubishi Caravan - Mirage chỉ có 4.25 lít/100 kmSAPZC - Album: Mitsubishi Caravan - Mirage chỉ có 4.25 lít/100 km

MYHRA - Album: Mitsubishi Caravan - Mirage chỉ có 4.25 lít/100 kmFQLZA - Album: Mitsubishi Caravan - Mirage chỉ có 4.25 lít/100 kmVSYFS - Album: Mitsubishi Caravan - Mirage chỉ có 4.25 lít/100 kmVYUAA - Album: Mitsubishi Caravan - Mirage chỉ có 4.25 lít/100 km

FCLYQ - Album: Mitsubishi Caravan - Mirage chỉ có 4.25 lít/100 kmHJTBR - Album: Mitsubishi Caravan - Mirage chỉ có 4.25 lít/100 kmYDRAN - Album: Mitsubishi Caravan - Mirage chỉ có 4.25 lít/100 kmQVWPO - Album: Mitsubishi Caravan - Mirage chỉ có 4.25 lít/100 km

CJDBY - Album: Mitsubishi Caravan - Mirage chỉ có 4.25 lít/100 kmJBCJV - Album: Mitsubishi Caravan - Mirage chỉ có 4.25 lít/100 kmUGPYX - Album: Mitsubishi Caravan - Mirage chỉ có 4.25 lít/100 kmKMJAS - Album: Mitsubishi Caravan - Mirage chỉ có 4.25 lít/100 km

WWJHB - Album: Mitsubishi Caravan - Mirage chỉ có 4.25 lít/100 kmSAXSB - Album: Mitsubishi Caravan - Mirage chỉ có 4.25 lít/100 kmABFMX - Album: Mitsubishi Caravan - Mirage chỉ có 4.25 lít/100 kmWZKAG - Album: Mitsubishi Caravan - Mirage chỉ có 4.25 lít/100 km

GHKFX - Album: Mitsubishi Caravan - Mirage chỉ có 4.25 lít/100 kmSOSDD - Album: Mitsubishi Caravan - Mirage chỉ có 4.25 lít/100 kmDMVXR - Album: Mitsubishi Caravan - Mirage chỉ có 4.25 lít/100 kmFZVZF - Album: Mitsubishi Caravan - Mirage chỉ có 4.25 lít/100 km