Album: Khám phá Mù Cang Chải cùng Chevrolet Colorado

Chevrolet Colorado phiên bản LTZ 6 số tự động, dòng xe bán tải rất phù hợp cho những chuyến hành trình khám phá vùng núi rừng Tây Bắc.

>>> Khám phá Mù Cang Chải mùa lúa chín cùng Chevrolet Colorado

>>> Album ảnh: Colorado tung sóng giữa Trung tâm Hà Nội

cung chevrolet colorado kham pha mu cang chai nhung nac thang vang 11 (2) - Album: Khám phá Mù Cang Chải cùng Chevrolet Colorado

cung chevrolet colorado kham pha mu cang chai nhung nac thang vang 10 (2) - Album: Khám phá Mù Cang Chải cùng Chevrolet Colorado cung chevrolet colorado kham pha mu cang chai nhung nac thang vang 12 (2) - Album: Khám phá Mù Cang Chải cùng Chevrolet Colorado cung chevrolet colorado kham pha mu cang chai nhung nac thang vang 13 (2) - Album: Khám phá Mù Cang Chải cùng Chevrolet Colorado cung chevrolet colorado kham pha mu cang chai nhung nac thang vang 14 (2) - Album: Khám phá Mù Cang Chải cùng Chevrolet Colorado

cung chevrolet colorado kham pha mu cang chai nhung nac thang vang 15 (2) - Album: Khám phá Mù Cang Chải cùng Chevrolet Colorado cung chevrolet colorado kham pha mu cang chai nhung nac thang vang 16 (2) - Album: Khám phá Mù Cang Chải cùng Chevrolet Colorado cung chevrolet colorado kham pha mu cang chai nhung nac thang vang 17 (2) - Album: Khám phá Mù Cang Chải cùng Chevrolet Colorado cung chevrolet colorado kham pha mu cang chai nhung nac thang vang 18 (2) - Album: Khám phá Mù Cang Chải cùng Chevrolet Colorado

cung chevrolet colorado kham pha mu cang chai nhung nac thang vang 19 (2) - Album: Khám phá Mù Cang Chải cùng Chevrolet Colorado cung chevrolet colorado kham pha mu cang chai nhung nac thang vang 20 (2) - Album: Khám phá Mù Cang Chải cùng Chevrolet Colorado cung chevrolet colorado kham pha mu cang chai nhung nac thang vang 21 (2) - Album: Khám phá Mù Cang Chải cùng Chevrolet Colorado cung chevrolet colorado kham pha mu cang chai nhung nac thang vang 22 (2) - Album: Khám phá Mù Cang Chải cùng Chevrolet Colorado

cung chevrolet colorado kham pha mu cang chai nhung nac thang vang 23 (2) - Album: Khám phá Mù Cang Chải cùng Chevrolet Colorado cung chevrolet colorado kham pha mu cang chai nhung nac thang vang 24 (2) - Album: Khám phá Mù Cang Chải cùng Chevrolet Colorado cung chevrolet colorado kham pha mu cang chai nhung nac thang vang 25 (2) - Album: Khám phá Mù Cang Chải cùng Chevrolet Colorado cung chevrolet colorado kham pha mu cang chai nhung nac thang vang 26 (2) - Album: Khám phá Mù Cang Chải cùng Chevrolet Colorado

cung chevrolet colorado kham pha mu cang chai nhung nac thang vang 27 (2) - Album: Khám phá Mù Cang Chải cùng Chevrolet Colorado cung chevrolet colorado kham pha mu cang chai nhung nac thang vang 28 (2) - Album: Khám phá Mù Cang Chải cùng Chevrolet Colorado cung chevrolet colorado kham pha mu cang chai nhung nac thang vang 29 (2) - Album: Khám phá Mù Cang Chải cùng Chevrolet Colorado cung chevrolet colorado kham pha mu cang chai nhung nac thang vang 30 (2) - Album: Khám phá Mù Cang Chải cùng Chevrolet Colorado

cung chevrolet colorado kham pha mu cang chai nhung nac thang vang 31 (2) - Album: Khám phá Mù Cang Chải cùng Chevrolet Colorado cung chevrolet colorado kham pha mu cang chai nhung nac thang vang 32 (2) - Album: Khám phá Mù Cang Chải cùng Chevrolet Colorado cung chevrolet colorado kham pha mu cang chai nhung nac thang vang 33 (2) - Album: Khám phá Mù Cang Chải cùng Chevrolet Colorado cung chevrolet colorado kham pha mu cang chai nhung nac thang vang 34 (2) - Album: Khám phá Mù Cang Chải cùng Chevrolet Colorado

cung chevrolet colorado kham pha mu cang chai nhung nac thang vang 35 (2) - Album: Khám phá Mù Cang Chải cùng Chevrolet Colorado cung chevrolet colorado kham pha mu cang chai nhung nac thang vang 36 (2) - Album: Khám phá Mù Cang Chải cùng Chevrolet Colorado cung chevrolet colorado kham pha mu cang chai nhung nac thang vang 37 (2) - Album: Khám phá Mù Cang Chải cùng Chevrolet Colorado cung chevrolet colorado kham pha mu cang chai nhung nac thang vang 38 (2) - Album: Khám phá Mù Cang Chải cùng Chevrolet Colorado 

cung chevrolet colorado kham pha mu cang chai nhung nac thang vang 39 (2) - Album: Khám phá Mù Cang Chải cùng Chevrolet Colorado